Reklamační řád

Záruční listy

Záruční listy k výrobkům značek kteří záruční listy vyžadují, jsou součástí dodávky. U zboží ostatních značek kteří záruční listy nevyžadují je záruční list prodejní faktura.

Pravidla reklamace

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu -fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, tedy s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
Prodávající je povinen zajistit, aby autorizovaný záruční servis vadu odstranil nejpozději do třiceti kalendářních dnů od převzetí zboží k opravě a v této lhůtě opravené zboží bezplatně doručit zpět zákazníkovi.
V případě, že výše uvedená lhůta k odstranění vady uplyne marně, vystaví prodávající na vadné zboží dobropis ve výši prodejní ceny vadného zboží a smlouva ohledně vadného zboží mezi prodávajícím a zákazníkem zaniká.Oprávněnost reklamace musí zákazník doložit prodejním dokladem, případně záručním listem s uvedením uvedeným výrobním (sériovým) číslem.
Na veškeré námi dodávané výrobky pro domácnost, je zajištěna záruční doba min. 24 měsíců. V případě poruchy spotřebiče, je nutné vyhledat servisní středisko, nejbližší místu vašeho bydliště.

Toto servisní středisko najdete:

• v příloze návodu na obsluhu
• v samostatné příloze záručního listu
• přímo na záručním listu.
• Dotazem na prodejce Dagmar Hrabcová – ETD elektro

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 

• ztrátou dodacího listu, ztrátou prodejního dokladu,
• porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
• neodbornou instalací v rozporu s uživatelskou příručkou nebo zanedbáním péče o zboží, pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly.

V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit náklady s tím spojené.

© 2024 ETD Elektro Trhové Dušníky. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů | Cookies | Developed by: Smartim...